„Partea Domnului“: fiii lui Israel; perspectiva sumbră a nimicirii totale, care însă nu se va petrece.