În mijlocul unui imn de măreţie cosmică străfulgeră o clară profeţie mesianică. „Uns“ este echivalentul grecescului Hristós şi al ebraicului Maşiah (Mesia). T. M.: „El le descoperă oamenilor gândirea Sa“ (OSTY); „Cel ce-i descoperă omului gândurile Lui“ (cu variante „Cel ce descoperă gândurile omului“) (BJ); „Cel ce-i descoperă omului care e planul Său; „Cel care-i spune care e gândul Său“ (KJV, RSV); „Cel ce pătrunde cu ştiinţa lui cugetul omului“ (MIRON, 1936); „Cel ce descoperă omului gândurile sale“ (ediţiile româneşti curente). Chiar şi un exeget ca Hughell E. W. Fosbroke e de părere că aici e vorba de o intruziune (oricum, anterioară secolului IV, de vreme ce Ieronim traduce (din ebraică): „... îi vesteşte omului meditaţia lui“ (eloquium suum).