Dificultatea şi riscul păstorului de a recupera din gura leului o părticică din pradă anunţă – pentru prima oară în textele profetice ale Vechiului Testament – imaginea „rămăşiţei lui Israel“, ce va fi preluată şi dezvoltată de către Isaia.