Am 02:14
Alergătorul fuga şi-o va pierde,
puternicul nu-şi va păstra tăria,
războinicul nu va scăpa cu viaţă;
Am 9
CAPITOLUL 9
A cincea vedenie. Imn de laudă. Pedepse viitoare. Făgăduinţa întoarcerii.
1
„Văzutu-L-am pe Domnul stând pe jertfelnic;
şi El a zis:
Loveşte masa ispăşirii a, pe deasupra,
şi se vor clătina pridvoarele;
şi taie printre capete, la toţi;
iar dintre ei, pe cei rămaşi
îi voi ucide Eu cu sabia b;
şi nimenea nu va scăpa fugind,
iar cel fugit, nici el nu va scăpa;
2
de s'or ascunde chiar în iad,
de-acolo îi va scoate mâna Mea;
şi chiar în cer de s'or sui,
Eu şi de-acolo-i trag în jos;
3
de s'or ascunde pe Carmel, în vârf,
de-acolo îi voi căuta
şi tot de-acolo îi voi lua;
şi dacă în adâncul mării
s'or cufunda de ochii Mei,
Eu şarpelui de-acolo-i dau poruncă,
şi el îi va muşca;
4
şi în robie de s'or duce
mânaţi din spate de vrăjmaşii lor,
Eu săbiei acolo-i dau poruncă,
şi ea îi va ucide;
iar Eu cu ochii le voi sta'mpotrivă
spre rele, nu spre bune.
5
Şi Domnul Domn,
El, Dumnezeu Atoateţiitorul...
Cel ce se-atinge de pământ
şi-l face să se clatine
şi-i face să jelească
pe toţi acei ce-l locuiesc
atunci când nimicirea
se va'nălţa ca râu'n viitură
şi va scădea ca Râul din Egipt c.
6
Cel ce urcuşul către cer
El singur Şi-l zideşte
şi pe pământ făgăduinţa
chiar El şi-o'ntemeiază,
El, Cel ce cheamă apa mării
şi-o varsă pe pământ, pe toată faţa:
El, Domnul, Dumnezeu Atoateţiitorul,
acesta-I este numele.
7
Nu sunteţi oare pentru Mine
ca fiii Etiopienilor,
o, fii ai lui Israel? – zice Domnul.
Nu Eu l-am scos pe Israel
din ţara Egiptului,
dar şi pe Filisteni din Capadocia
dar şi pe Sirieni din groapă d?
8
Iată, ochii Domnului Dumnezeu
sunt peste'mpărăţia păcătoşilor;
şi o voi nimici de pe faţa pământului,
dar nu'ntru totul voi nimici casa lui Iacob,
zice Domnul.
9
Că, iată, Eu voi da poruncă
şi voi vântura casa lui Israel
printre toate neamurile
precum e vânturarea în vânturătoare,
şi nici o părticică nu va cădea pe jos.
10
De sabie vor pieri
toţi păcătoşii poporului Meu,
cei ce zic: «Rele nu se vor apropia
şi nici că vor veni peste noi».
11
În ziua-aceea ridica-voi
cortul lui David, cel căzut,
şi Eu din nou îi voi clădi
fărâmele căzute în ţărână
şi Eu din nou voi ridica
fărâmele ce i s'au spart
şi Eu din nou îl voi zidi
ca'n zilele ce-au fost cândva;
12
ca să Mă caute pe Mine
ce-a mai rămas de printre oameni,
precum şi neamurile toate
asupra cărora-i chemat
numele Meu – grăieşte Domnul
Cel ce pe toate le lucrează,
pe toate-acestea e.
13
Iată, vin zile – zice Domnul –
când secerişul va ajunge
din urmă viile'n cules
şi strugurele se va coace în sămânţă,
când munţii toţi vor picura vin dulce
şi dealurile toate vor fi un lăstăriş.
14
Şi din robie-l voi întoarce
pe Israel, poporul Meu;
iar ei îşi vor zidi la loc
cetăţile ce-au fost cândva surpate
şi le vor locui;
şi vii îşi vor sădi
şi vinul li-l vor bea,
grădini îşi vor lucra
şi roada vor mânca-o.
15
Şi Eu îi voi sădi
în chiar pământul lor
şi nu vor mai fi scoşi
ei din pământul lor
pe care l-am dat lor,
grăieşte Domnul Dumnezeu Atoateţiitorul.