Literal: „vin din năpăstuiri“. Năpastă: suferinţă cauzată de o acuzaţie nedreaptă.