Am 01:10
Şi voi trimite foc pe zidurile Tirului
şi el îi va mistui temeliile.
Is 23
Profeţie asupra Tirului.
1Priveliştea Tirului.
Tânguiţi-vă, voi, corăbii ale Cartaginei a
că el b a pierit, şi oameni nu vor mai veni din ţinutul Chiteilor c;
dus a fost în robie.
2
Cui au devenit asemenea locuitorii insulei,
neguţătorii Feniciei, cei ce străbat marea
3
prin ape multe, ei, neam de negustori?
Ca atunci când holda se adună'n seceriş,
aşa sunt ei, neguţătorii neamurilor!
4
„Ruşinează-te, Sidoane d – a zis marea;
da, aşa a zis puterea mării e:
„Durerile naşterii nu m'au cuprins, nici că am născut,
nici că tineri am hrănit, şi nici că fecioare am crescut“ f
5
Iar când se va auzi în Egipt,
păreri de rău îi va cuprinde pentru Tir.
6
Porniţi către Cartagina!; tânguiţi-vă, voi, cei ce locuiţi în insula aceasta!
7
Oare nu aceasta era mândria voastră
dintru început, înainte ca ea să fi fost dată?
8
Cine a pus la cale aceste planuri împotriva Tirului?
Oare este el mai slab? sau nu are putere?
neguţătorii lui erau boierii cei slăviţi ai pământului.
9
Domnul Atotţiitorul Şi-a pus în gând
să doboare'ntreaga trufie a celor plini de slavă
şi să facă de ocară fiece lucru slăvit pe pământ.
10
Lucrează-ţi pământul!;
că nu vor mai veni corăbii din Cartagina,
11
iar mâna ta, cea care întărâtă regi,
nu va mai avea putere pe mare;
Domnul Sabaot a dat porunci asupra Canaanului,
anume să-i nimicească tăria. g
12
Şi oamenii vor zice:
– Voi nicicum nu o veţi mai privi de sus
şi n'o veţi mai nedreptăţi pe fiica Sidonului;
iar dacă vei porni spre Cipru,
nici acolo nu vei avea odihnă.
13
Iar dacă vei porni spre pământul Caldeilor,
chiar şi acesta a fost pustiit de către Asirieni,
şi nici acolo nu vei avea odihnă,
căci zidul lui a căzut.
14
Tânguiţi-vă, voi, corăbii ale Cartaginei, că puterea voastră a pierit.
15Şi fi-va în ziua aceea că Tirul va fi părăsit vreme de şaptezeci de ani, ca durata unui rege, ca durata unui om h; şi fi-va după şaptezeci de ani că Tirul va fi ca un cântec de târfă:
16
„Ia-ţi o alăută, dă târcoale,
tu, cetate, tu, târfă dată uitării;
zi bine din alăută, cântă multe şi de toate,
ca astfel să-ţi rămână amintirea!...“.
17Şi va fi că după acei şaptezeci de ani va cerceta Dumnezeu Tirul, şi el va fi din nou cum a fost întâi; şi fi-va el loc de negustorie pentru toate împărăţiile lumii de pe faţa pământului.
18Iar negustoria şi câştigul său fi-vor sfinţenie Domnului; nu pentru ei va fi întreaga lui negustorie adunată, ci pentru cei ce locuiesc înaintea Domnului, ca să mănânce ei şi să bea şi să se sature, şi spre a fi legământ k şi aducere aminte înaintea Domnului.