Ag 02:18
Aşadar, luaţi aminte acum din ziua aceasta şi'n susul timpului, de la douăzeci şi patru de zile ale lunii a noua, adică din ziua când a fost pusă temelia casei Domnului; luaţi aminte
Mi 6
CAPITOLUL 6
Care anume jertfe Îi sunt plăcute Domnului. Nelegiuiţii sub ameninţare.
1
Auziţi acum cuvântul Domnului!
Zis-a Domnul:
Scoală-te şi fă judecată cu munţii,
şi dealurile să-ţi audă glasul!
2
Auziţi, voi, munţilor, judecata Domnului
şi voi, văilor,
şi voi, temelii ale pământului,
că'n judecată este Domnul cu poporul Său
şi cu Israel Se va lua la'ntrebări a:
3
– Poporul Meu, ce ţi-am făcut Eu ţie?
sau cu ce te-am întristat?
sau cu ce te-am împovărat? Răspunde!
4
Că te-am scos din ţara Egiptului
şi te-am scăpat din casa robiei
şi ţi-am trimis înainte
pe Moise şi pe Aaron şi pe Mariam?...
5
Poporul Meu, adu-ţi acum aminte
ce sfaturi a făcut împotrivă-ţi
Balac, regele Moabului;
şi ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor,
– de la Stufişuri până la Ghilgal –
pentru ca dreptatea Domnului să fie cunoscută.

6
Cu ce Îl voi întâmpina pe Domnul?
cu ce Îl voi primi pe Dumnezeul meu Cel-Preaiubit b?
Ajunge-voi la El cu arderi-de-tot,
cu viţei de un an?
7
Au fi-va Domnul binevoitor
pentru mii de berbeci
şi zeci de mii de ţapi graşi?
Voi da eu oare pe întâii-mei-născuţi
în schimbul necredinţei,
şi rodul pântecelui meu
pentru păcatul sufletului meu?
8
Nu ţi s'a spus, o, omule, ce este bun?
sau ce anume cere Domnul de la tine,
decât să faci dreptate
şi mila s'o iubeşti
şi să fii gata să ţii pasul
cu Domnul, Dumnezeul tău?

9
Glasul Domnului se va striga'n cetate
şi El îi va mântui
pe cei ce se tem de numele Lui.
Ascultă, tu, seminţie!,
cine va pune cetatea'n rânduială c?
10
Nu cumva e focul
şi casa nelegiuitului
care adună avuţii nedrepte
şi cu trufia nedreptăţii?
11
Fi-va nelegiuitul îndreptăţit în cumpănă d?
sau în sac greutăţile înşelătoare
12
prin care ei şi-au strâns averi din necredinţă,
iar cei ce locuiesc [cetatea] grăit-au doar minciuni
şi limba li s'a înălţat în gură.
13
Eu însă voi începe să te bat;
în păcatele tale te voi nimici.
14
Vei mânca şi nu te vei sătura
şi'n întuneric te voi arunca
şi-Mi voi întoarce capul
şi nu-ţi va fi scăpare;
iar cei ce vor scăpa,
ei toţi vor fi trecuţi
prin ascuţişul săbiei.
15
Vei semăna şi nu vei secera,
măslina o vei stoarce
dar tu cu untdelemn nu te vei unge,
şi strugurele [îl vei stoarce]
dar nu vei bea şi vin
şi vor pieri legiuirile poporului Meu.

16
Că tu ai păzit rânduielile lui Omri
şi toate faptele casei lui Ahab e
şi ai umblat în căile lor,
ca să te dau pe tine la pieire,
iar pe locuitori să fie fluieraţi
şi veţi purta ocările popoarelor.