Literal: „... pe cel ce mustra în porţi“: orice profet care, în numele Domnului, îi făcea poporului mustrări publice, însoţite de avertismente. „Porţi“ (în cetatea antică): spaţii deschise – de obicei în faţa porţilor, pentru adunări şi dezbateri obşteşti.