„Carnea sfinţită“: carnea de animale jertfite Domnului; actul ritual îi conferea o anume sacralitate.