Text uşor corectat după T. M. Prin „servii“ săi se înţeleg ofiţerii, generalii.