„Tufişul“ (natural sau anume făcut) era locul şi simbolul prostituţiei sacre în cultul Astartei.