Ierusalimului i se vor aplica unităţile de măsură care-au lucrat asupra Samariei (desfiinţată ca entitate politică) şi asupra lui Ahab (condamnat la nimicire). „Funia de măsură“ şi „firul cu plumb“ alcătuiesc, stilistic, un oximoron: unelte de construcţie, ele pot fi, prin răsturnare, unelte de dărâmare. Cât despre „oala ştearsă“ (imagine unică în Biblie), ea este simbolul-avertisment al nimicirii totale şi metodice; verbul apaleífo = „a şterge“ are nuanţa de „a curăţi“ (a înlătura necurăţia), dar şi pe aceea, absolută, de „a şterge de pe faţa pământului“, aşa cum e folosit în Fc 6, 7.