Această ultimă întrebare (absentă în T. M.) este preluată din recensio Origenis şi recensio Luciani.