„Deşertăciuni“ = idoli. Cel care se închină la un idol devine tot atât de găunos ca şi zeul cu care se identifică.