„A-şi învârtoşa cineva cerbicea“: a fi încăpăţânat, îndărătnic, refractar.