Altarul putea fi al unui cult idolatru din Siria sau din Asiria.