Aluzie la căpitanul Zimri care-şi asasinase regele (vezi 3 Rg 16, 10).