Solicitarea nu putea fi făcută decât de la suveran la suveran!