Exclamaţie adresată lui Ilie, ca unui părinte spiritual care i-a fost răpit.