Prin „fiii profeţilor“ se înţelegeau toţi cei ce făceau parte din tagma profeţilor. Aceştia ştiu despre iminenţa evenimentului, dar Elisei îşi va duce degetul la buze: „Tăceţi!“, subliniindu-i dimensiunea tainică.