Numele real al zeului era Baal-Zebul, care însemna „Baal Domnul“, nume regăsit în Noul Testament ca Beelzebul (Mt 12, 24). „Baal-Zebub“ era numele său de ocară, realizat prin schimbarea unui singur sunet.