3Rg 22:51
Iosafat a adormit împreună cu părinţii săi şi a fost îngropat laolaltă cu părinţii săi în cetatea lui David, părintele său. În locul lui a domnit Ioram, fiul său.
2Par 21
CAPITOLUL 21
Ioram, regele lui Iuda.
1Iosafat a adormit împreună cu părinţii săi; şi a fost îngropat în cetatea lui David; în locul lui a domnit Ioram, fiul său.
2Acesta avea şase fraţi, fii ai lui Iosafat: Azaria, Iehiel, Zaharia, Azaria, Micael şi Şefatia; toţi aceştia erau fiii lui Iosafat, regele lui Iuda.
3Tatăl lor le dăduse daruri multe, argint şi aur şi arme, împreună cu cetăţile întărite din ţara lui Iuda; domnia însă i-a dat-o lui Ioram, căci acesta era întâiul-născut.
4Şi dacă Ioram a primit regatul tatălui său şi s'a întărit, i-a ucis cu sabia pe toţi fraţii săi şi câteva dintre căpeteniile lui Israel.
5Ioram avea treizeci şi doi de ani când a început să domnească; şi a domnit în Ierusalim vreme de opt ani.
6Şi a umblat în calea regilor lui Israel, aşa cum făcuse casa lui Ahab – căci fiica lui Ahab era soţia lui – şi a făcut ceea ce e rău în faţa Domnului.
7Cu toate acestea, Domnul nu a vrut să nimicească de tot casa lui David, de dragul legământului pe care-l făcuse cu David, spunându-i că-i va da – lui şi fiilor săi – un luminător pe'ntotdeauna.
8În zilele acelea s'au rupt Edomiţii de Iuda şi şi-au făcut propriul lor rege.
9Atunci a purces Ioram împreună cu căpeteniile şi cu toată călărimea; şi, sculându-se noaptea, i-a lovit pe Edomiţii care-l împresuraseră, şi pe căpeteniile carelor, dar poporul a dat fuga la corturile lor.
10Aşa s'au eliberat Edomiţii de sub Iuda până'n ziua de azi; şi tot atunci s'a eliberat de sub mâna lui şi Libna; aceasta, fiindcă el Îl părăsise pe Domnul, Dumnezeul părinţilor săi
11şi fiindcă făcuse înălţimi în cetăţile lui Iuda şi-i făcuse pe locuitorii Ierusalimului să se dedea la desfrânare şi-l amăgise pe Iuda.
12Atunci a venit la el o scrisoare de la profetul Ilie, a zicând: „Aşa grăieşte Domnul, Dumnezeul lui David, părintele tău: «Pentru că n'ai umblat în calea lui Iosafat, tatăl tău, şi'n căile lui Asa, regele lui Iuda,
13ci ai umblat în căile regilor lui Israel şi l-ai făcut pe Iuda şi pe locuitorii Ierusalimului să se desfrâneze aşa cum s'a desfrânat casa lui Ahab, şi i-ai ucis pe fraţii tăi – fiii tatălui tău –, care erau mai buni decât tine,
14iată, Domnul te va lovi cu rană mare în poporul tău şi'n fiii tăi şi'n femeile tale şi'n toată casa ta;
15iar tu vei fi lovit de o boală cumplită, o boală a pântecelui, până când măruntaiele vor ieşi din tine, zi de zi, odată cu boala»“.
16Aşa că Domnul a ridicat împotriva lui Ioram pe Filisteni şi pe Arabi şi pe cei ce se învecinau cu Etiopienii;
17aceştia s'au ridicat împotriva Iudeilor şi i-au învins şi au luat toate bunurile ce se aflau în casa regelui, precum şi pe fiii lui şi pe fiicele lui, că nu i-a mai rămas nici un fecior, în afară de Ohozia, cel mai mic dintre fiii săi.
18Şi după toate acestea, Domnul l-a lovit în măruntaie cu o boală fără leac,
19care s'a tot lungit de la o zi la alta; iar când s'au împlinit doi ani, odată cu boala i-au ieşit şi măruntaiele; şi a murit de boală chinuitoare; iar poporul său nu i-a făcut o înmormântare aşa cum fusese aceea a părinţilor săi.
20El avea treizeci şi doi de ani când a început să domnească; şi a domnit în Ierusalim vreme de opt ani. Şi s'a dus fără nici o cinstire şi a fost îngropat în cetatea lui David, dar nu printre mormintele regilor.