Versetele 47-50 sunt preluate din Codex Alexandrinus şi în conformitate cu T. M.