T. M.: „Cum? Oare Duhul Domnului s'a depărtat de la mine ca să grăiască prin tine?“ Oricum, în textul de faţă nu este şi nu poate fi vorba de Duhul Sfânt.