3Rg 21:13
Şi au venit doi oameni netrebnici şi au şezut în preajma lui. Iar oamenii netrebnici au dat mărturie împotriva lui Nabot, zicând: „Ai defăimat pe Dumnezeu şi pe rege!“ Atunci l-au scos afară din cetate şi l-au ucis cu pietre, şi aşa a murit.
Ps 34
PSALMUL 34
Al lui David.
1Judecă-i, Doamne, pe cei ce-mi fac mie nedreptate,
războieşte-Te împotriva celor ce se războiesc cu mine.
2Ia-Ţi armura şi pavăza şi ridică-Te în ajutorul meu;
3sabie scoate şi închide calea celor ce mă prigonesc;
spune-i sufletului meu: “Eu sunt mântuirea ta!”
4Ruşinaţi şi înfruntaţi să fie cei ce caută sufletul meu;
cei ce-mi gândesc mie răul întoarcă-se îndărăt şi plini de ruşine.
5Să fie ei ca praful în faţa vântului
şi îngerul Domnului să-i necăjească;
6fie-le calea întuneric şi alunecare
şi îngerul Domnului să-i fugărească.
7Fiindcă fără pricină ei pe ascuns în laţul lor mi-au pregătit pieirea,
fără pricină mi-au suduit sufletul.
8Asupra lor să vină laţul pe care ei nu-l cunosc,
pe ei să-i prindă cursa pe care au ascuns-o
şi în acelaşi laţ să cadă.
9Dar sufletul meu se va bucura întru Domnul,
de mântuirea Lui se va veseli.
10Toate oasele mele a vor zice: “Doamne, cine este asemenea Ţie,
să-l izbăvească pe sărman din mâna celor mai tari decât el,
da, pe sărac şi pe sărman de cei ce îi jefuiesc?”
11Martori mincinoşi b s'au ridicat
şi de ceea ce nu ştiam m'au întrebat;
12prin rele pentru bune m'au răsplătit,
secătuire sufletului meu.
13Dar eu, când ei mă supărau, cu haină de sac m'am îmbrăcat,
cu postire mi-am smerit sufletul c,
iar rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce.
14Ca şi cu un vecin, ca şi cu un frate de-al nostru, aşa de bine m'am purtat;
ca şi cum aş fi jelit şi m'aş fi întristat, aşa m'am smerit.
15Dar ei împotriva mea s'au veselit şi s'au adunat;
bice s'au adunat împotriva mea şi eu nu ştiam.
Risipiţi au fost, dar nu s'au căit.
16M'au pus la'ncercare, cu batjocură m'au batjocorit,
cu dinţii au scrâşnit împotrivă-mi.
17Doamne, când oare vei vedea?
Îndepărtează-mi sufletul de la faţa lor cea rea,
de la lei, viaţa mea.
18Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, în adunare mare,
întru popor puternic Te voi lăuda.
19Să nu se bucure de mine cei ce mă duşmănesc pe nedrept,
cei ce fără pricină mă urăsc şi-şi fac semne cu ochiul.
20Că ei de pace îmi vorbeau,
dar în mânie vicleşuguri gândeau
21şi larg şi-au deschis gura împotriva mea,
zicând: “E bine, e bine, ochii noştri au văzut!”
22Tu ai văzut-o, Doamne, să nu păstrezi tăcere,
Doamne, nu Te depărta de mine!
23Scoală-Te, Doamne, şi ia aminte la judecata mea,
Dumnezeul meu şi Domnul meu, ia aminte la pricina mea.
24Judecă-mă, Doamne, după dreptatea Ta, Dumnezeul meu,
aşa încât ei să nu se bucure de mine;
25să nu zică în inimile lor: “E bine, bine-i este sufletului nostru”!,
nici să zică: “Noi l-am înghiţit!”
26Să se ruşineze şi să se năruie deodată cei ce se bucură de răul meu,
în ruşine să se îmbrace şi\'n ocară cei ce se laudă împotriva mea.
27Dar cei ce-mi doresc mie dreptatea, ei să se bucure şi să se veselească
şi să spună fără'ncetare: “Mărit să fie Domnul,
Cel ce doreşte pacea robului Său!”
28Şi limba mea va grăi dreptatea Ta,
în ziua'ntreagă lauda Ta.