Izabela, prin oamenii ei, exploatează evlavia poporului şil acuză pe Nabot că a încălcat interdicţia specificată în Iş 22, 28.