3Rg 18:24
Voi să strigaţi numele dumnezeilor voştri, iar eu voi chema numele Domnului Dumnezeului meu; ei bine, Dumnezeul care va răspunde cu foc, Acela este Dumnezeu“. Şi întregul popor a răspuns, zicând: „Bun e cuvântul pe care l-ai grăit!“
Ap 13
Al doilea semn: Fiara mării. Al treilea: Fiara pământului.
1Şi-am văzut ridicându-se din mare o Fiară a având zece coarne b şi şapte capete c; şi pe coarnele ei, zece steme; şi pe capetele ei, nume blasfemiatoare d.
2Şi Fiara pe care-am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Şi Balaurul i-a dat Fiarei puterea lui şi tronul său e şi stăpânire mare.
3Şi unul din capetele Fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte a fost vindecată; şi tot pământul s'a minunat ţinându-se după Fiară f.
4Şi i s'au închinat Balaurului, pentru că el i-a dat Fiarei stăpânirea; apoi i s'au închinat Fiarei, zicând: „Cine-i asemenea Fiarei şi cine poate să se războiască împotrivă-i?...“ g
5Şi i s'a dat h ei gură să grăiască vorbe mari şi blasfemii; şi putere i s'a dat să lucreze timp de patruzeci şi două de luni i.
6Şi gura şi-a deschis-o spre blasfemii împotriva lui Dumnezeu, să-I blasfemieze numele şi locuinţa, pe cei ce locuiesc în cer.
7Şi i s'a dat să facă război asupra sfinţilor şi să-i biruie; şi i s'a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul.
8Şi i se vor închina ei toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt de la'ntemeierea lumii scrise'n cartea vieţii Mielului înjunghiat j.
9Dacă are cineva urechi, să audă!:
10Cine duce'n robie, în robie e dus; cine ucide cu sabia, de sabie trebuie ucis. Aici e răbdarea şi credinţa sfinţilor k.
11Şi-am văzut o altă Fiară l, ridicându-se din pământ; şi avea două coarne, asemenea unui miel, dar grăia ca un balaur.
12Şi toată puterea primei Fiare o face m în faţa acesteia. Şi face ca pământul şi locuitorii de pe el să se'nchine Fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
13Şi face semne mari, pân'la a face ca foc să se coboare din cer pe pământ înaintea oamenilor;
14şi prin semnele ce i s'a dat să facă'n faţa Fiarei îi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ, spunându-le celor ce locuiesc pe pământ să-i facă chip n Fiarei care poartă rană de sabie şi a rămas în viaţă.
15Şi i s'a dat ei să-i dea chipului Fiarei un duh o, pentru ca chipul Fiarei să şi grăiască şi să facă'n aşa fel ca toţi cei ce nu se vor închina chipului Fiarei să fie ucişi.
16Şi pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei liberi şi pe robi îi face să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte,
17încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde p, fără numai cel ce are semnul: numele Fiarei sau numărul numelui q Fiarei.
18Aici e'nţelepciunea! Cine are pricepere, să socotească numărul Fiarei; că e număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase r.