E vorba, şi aici, de prostituţia sacră, una din practicile cultelor idolatre.