În T. M., acest verset sună: „Şi război a fost între Roboam şi Ieroboam în toate zilele vieţii lor“, ceea ce, desigur, reprezintă un dublet al textului din 14, 30. În versiunea greacă, ed. Rahlfs îl trece ca parte a versetului 7 (versetul 6 fiind omis); deci, locul lui este aici.