Literal: „părintele său“. David rămâne, peste tot, etalon pentru regele credincios.