Prin „Râu“ se înţelege Eufratul (şi, în consecinţă, Mesopotamia).