Textul care urmează, până la sfârşitul versetului (numerotat în ediţia Rahlfs cu 24 a-z) reprezintă o inserţie anticipativă a ceea ce va fi istorisit în capitolul 14.