Egiptenii, prin străvechea lor cultură şi civilizaţie, deţineau primatul înţelepciunii.