Adică s'a aşezat sub protecţie divină, încercând astfel să se salveze.