David avea 62 de ani; era mai degrabă îmbătrânit decât bătrân.