2Rg 22:39
eu îi voi zdrobi, ei nu se vor ridica,
ci sub picioarele mele vor cădea.
Ps 26
PSALMUL 26
Al lui David; înainte de a fi fost uns.
1Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?
Domnul este ocrotitorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?
2Când făcătorii de rele se vor apropia de mine să mă sfâşie a,
ei, cei ce mă necăjesc şi-mi sunt duşmani, ei au slăbit şi au căzut.
3Chiar dacă o oaste s'ar rândui împotrivă-mi, inima mea nu se va înfricoşa;
chiar dacă război s'ar ridica împotrivă-mi, eu întru El nădăjduiesc.
4 Un lucru am cerut de la Domnul, şi pe acesta-l voi căuta:
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
văzul să mi-l desfăt în frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Său b.
5Că El m'a ascuns în cortul Său în ziua necazurilor mele,
în ascunzişul cortului Său m'a adăpostit,
pe stâncă m'a înălţat,
6iar acum, iată, capul mi l-a înălţat deasupra vrăjmaşilor mei;
cortul Său l-am înconjurat şişn el am jertfit jertfă de laudă;
laude voi glăsui, Domnului îi voi cânta.
7Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat;
miluieşte-mă şi ascultă-mă.
8ţie ţi-a zis inima mea: Faţa mea ai căutat-o,
faţa Ta, Doamne, o voi căuta c.
9Faţa Ta să nu ţi-o întorci de la mine
şi să nu Te abaţi în mânie de la robul Tău.
Fii ajutorul meu; să nu mă lepezi
şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu.
10Că tatăl meu şi mama mea m'au părăsit,
dar Domnul m'a adus la Sine.
11în calea Ta, Doamne, pune-mi lege,
pe cărarea cea dreaptă călăuzeşte-mă, din pricina vrăjmaşilor mei.
12Nu mă da pe mâna celor ce mă necăjesc,
că împotriva mea s'au ridicat martori nedrepţi
şi nedreptatea şi-a minţit sieşi.
13Cred că voi vedea bunătăţile Domnului în pământul celor vii.
14Aşteaptă-L pe Domnul,
îmbărbătează-te, inima să ţi se'ntărească
şi aşteaptă-L pe Domnul.