2Rg 22:20
şi m'a adus la lărgime şi m'a izbăvit,
căci El a binevoit întru mine.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-30