2Rg 21:19
Tot la Gob a mai fost o altă bătălie cu Filistenii. Atunci Elhanan, fiul lui Iaare Oreghim din Betleem, l-a ucis pe Goliat din Gat, a cărui suliţă avea coada cât un sul de la războiul de ţesut.
1Rg 17
David şi Goliat.
1Filistenii şi-au adunat oştile la război şi au venit la Soco a, cel din Iuda, şi şi-au aşezat tabăra între Soco şi Azeca, la Efes-Damim.
2Atunci Saul şi bărbaţii lui Israel s'au adunat şi şi-au aşezat tabăra la Valea Stejarului şi s'au rânduit în linii de luptă împotriva Filistenilor.
3Filistenii şedeau pe munte, de-o parte, iar Israeliţii şedeau pe munte, de cealaltă parte; între ei, valea.
4Din oastea Filistenilor a ieşit atunci un bărbat puternic, al cărui nume era Goliat, din Gat b; înălţimea lui era de patru coţi şi o palmă c.
5Pe cap avea chivără şi purta o platoşă de zale; platoşa lui cântărea cinci mii de sicli de aramă şi fier d;
6la glesne purta pulpare de aramă; apărătoare de aramă între grumaji;
7coada suliţei lui era ca sulul de la războiul de ţesut, iar vârful suliţei lui cântărea şase sute de sicli de fier. e Înaintea lui mergea purtătorul său de arme.
8Şi s'a oprit şi a strigat către oastea lui Israel, zicându-le: „De ce-aţi venit şi v'aţi rânduit împotriva noastră în linii de bătaie? Oare nu sunt eu Filistean şi nu sunteţi voi Evrei de-ai lui Saul? Alegeţi pentru voi un bărbat, iar acela să se coboare la mine;
9şi dacă va fi în stare să se bată cu mine şi mă va ucide, atunci noi vom fi robii voştri; dar dacă eu voi birui şi-l voi ucide, atunci voi veţi fi robii noştri şi ne veţi sluji!“
10Şi a zis Filisteanul: „Iată, eu am ocărât astăzi oastea lui Israel; daţi-mi un om, şi ne vom bate în doi!“
11Iar Saul şi întregul Israel au auzit aceste cuvinte ale Filisteanului şi s'au întristat şi foarte s'au înspăimântat. f
12(32) Atunci David a zis către Saul: „Inima stăpânului meu să nu se mâhnească într'însul; robul tău va merge şi se va bate cu Filisteanul“.
13(33) Dar Saul a zis către David: „Cu nici un chip nu vei fi tu în stare să mergi împotriva Filisteanului, ca să te baţi cu el, de vreme ce tu eşti un copilandru, pe când el e războinic din tinereţile lui“.
14(34) Iar David i-a zis lui Saul: „Robul tău păştea oile tatălui său; şi când un leu sau un urs venea şi lua vreo oaie din turmă,
15(35) atunci alergam după el şi-l loveam şi-i scoteam oaia din gură; iar dacă se ridica împotrivă-mi, atunci îl apucam de gâtlej şi-l loveam şi-l omoram.
16(36) Robul tău îl bătea şi pe leu, şi pe urs; acest Filistean netăiat-împrejur g va fi ca unul din ei; oare nu voi merge eu şi-l voi bate şi voi ridica astăzi ocara din Israel? La urma urmelor, cine-i acest netăiat-împrejur care a ocărât oştirea lui Dumnezeu cel viu?
17(37) Domnul, Cel ce m'a scos din gheara leului şi din gheara ursului, El mă va scoate din mâna acestui Filistean netăiat-împrejur“. Atunci Saul a zis către David: „Du-te, şi Domnul să fie cu tine!“
18(38) Saul l-a îmbrăcat pe David cu tunică de război şi i-a pus pe cap un coif de aramă;
19(39) şi l-a încins cu sabia sa peste tunica lui de război. Dar David a ostenit umblând cu ele o dată şi încă o dată. Şi i-a zis David lui Saul: „Nu voi putea să merg cu astea, că nu-s deprins cu ele.“ Atunci le-au scos de pe el.
20(40) Şi şi-a luat el toiagul în mână şi şi-a ales cinci pietre netede din pârâu şi le-a pus în traista ciobănească pe care o purta de obicei. Şi, cu praştia în mână, s'a apropiat de bărbatul filistean.
21(41) Filisteanul venea şi el apropiindu-se de David, iar purtătorul lui de arme îi mergea înainte. h
22(42) Filisteanul l-a văzut pe David şi a râs de el, fiindcă acesta era doar un copilandru, bălan şi cu ochi frumoşi.
23(43) Şi a zis Filisteanul către David: „Sunt eu oare ca un câine, că vii împotrivă-mi cu bâtă şi cu pietre?“ Iar David a zis: „Ba mai rău decât un câine!“ Atunci Filisteanul l-a blestemat pe David în numele dumnezeilor săi.
24(44) Şi a zis Filisteanul către David: „Vino tu la mine şi-ţi voi da trupul păsărilor cerului şi fiarelor pământului!“
25(45) Dar David i-a zis Filisteanului: „Tu vii spre mine cu sabie şi cu suliţă şi cu pavăză; eu însă voi merge spre tine în numele Domnului Celui-Atotputernic, Dumnezeul oastei lui Israel, pe care tu ai ocărât-o astăzi.
26(46) El, Domnul, te va da astăzi în mâna mea şi te voi omorî şi-ţi voi lua capul, iar mădularele tale şi mădularele oastei Filistenilor le voi da chiar astăzi păsărilor cerului şi fiarelor pământului; şi tot pământul va cunoaşte că este un Dumnezeu în Israel.
27(47) Şi toată adunarea va cunoaşte că nu cu sabie şi cu suliţă mântuieşte Domnul – căci al Domnului e războiul – şi Domnul vă va da în mâinile noastre“.
28(48) Atunci Filisteanul s'a ridicat şi a venit în întâmpinarea lui David.
29(49) Iar David, vârându-şi mâna în traistă, a luat o piatră, a pus-o în praştie, a aruncat-o şi l-a lovit pe Filistean în frunte; piatra i-a pătruns în frunte prin chivără, iar el a căzut cu faţa la pământ.
30(50) Aşa l-a biruit David pe Filistean: cu praştia şi cu piatra; şi l-a lovit pe Filistean şi l-a omorât. Sabie nu era în mâna lui David i.
31(51) Atunci David a alergat şi s'a oprit deasupra lui şi i-a smuls sabia şi l-a ucis tăindu-i capul. Iar Filistenii, văzând că viteazul lor a murit, au luat-o la fugă.
32(52) Iar bărbaţii lui Israel şi ai lui Iuda j s'au ridicat şi au dat strigăt şi i-au fugărit până la intrarea în Gat şi până la poarta Ascalonului; iar răniţii Filistenilor au căzut pe calea ce duce deopotrivă la Gat şi la Ecron.
33(53) Iar bărbaţii lui Israel, la întoarcerea lor din urmărirea Filistenilor, prădau taberele acelora.
34(54) Iar David, luând capul Filisteanului, l-a adus în Ierusalim; dar armele aceluia şi le-a pus în cortul său. k