Călcarea jurământului se pedepseşte, iar pedeapsa cere ispăşire.