Prin „slujitorii lui David“ autorul înţelege, probabil, întreaga oaste de sub comanda celor trei.