Peroraţie menită să aprindă imaginaţia lui Abesalom şi să-l convingă.