Redundant, originalul impune o simplificare sintactică.