2Rg 14:17
Şi a zis femeia: „Acum, dacă cuvântul domnului meu, regele, e binevoitor..., bine; căci regele, domnul meu, e ca un înger al lui Dumnezeu, care aude şi binele, şi răul; şi Domnul, Dumnezeul tău, va fi cu tine“.
1Rg 29
Filistenii, bănuitori, îl trimit înapoi pe David.
1Filistenii şi-au adunat toate oştile la Afec, iar Israeliţii şi-au aşezat tabăra la Izvorul ce se află în Izreel.
2Căpeteniile Filistenilor mergeau cu sutele şi cu miile, în timp ce David şi oamenii săi mergeau la urmă cu Achiş.
3Şi au zis căpeteniile Filistenilor: „Cine sunt umblăreţii aceştia?“ a Iar Achiş a zis către căpeteniile Filistenilor: „Oare nu acesta este David, slujitorul lui Saul, regele lui Israel? El a fost multă vreme cu noi, şi nici acum, în cel de al doilea an, nu am aflat în el nici o greşală, din ziua'n care a venit la mine şi până'n ziua de azi“.
4Atunci căpeteniile Filistenilor s'au mâniat pe el şi i-au zis: „Dă-i drumul acestui om, să se ducă la locul lui, acolo unde l-ai pus tu, iar nu să vină cu noi la război şi să uneltească împotriva taberei. Fiindcă, la drept vorbind, cum o să se pună el bine cu stăpânul său? oare nu cu capetele acestor oameni?
5Oare nu el este David, căruia dănţuitoarele începuseră a-i cânta:
„Saul şi-a biruit miile,
iar David miriadele“.
6Atunci Achiş l-a chemat pe David şi i-a zis: „Viu este Domnul, că tu eşti drept şi bun în ochii mei, şi tot aşa este ieşirea şi intrarea ta cu mine în tabără; că din ziua'n care ai venit la mine şi până'n ziua de astăzi n'am aflat în tine nimic rău, dar în ochii căpeteniilor nu eşti bun.
7Şi acum, întoarce-te şi du-te în pace; numai aşa nu vei face nici un rău în ochii căpeteniilor Filistenilor“.
8Iar David a zis către Achiş: „Ce ţi-am făcut eu ţie? şi ce-ai aflat tu în robul tău din ziua'n care ţi-am venit în faţă şi până'n ziua de astăzi, de nu pot să vin şi să mă bat împotriva duşmanilor domnului meu regele?“
9Iar Achiş i-a răspuns lui David: „Ştiu că'n ochii mei eşti bun ca un înger al lui Dumnezeu b, dar căpeteniile Filistenilor zic: El nu va merge cu noi la război!
10Şi acum, sculaţi-vă dis-de-dimineaţă, tu şi slujitorii domnului tău care au venit cu tine, şi mergeţi la locul pe care vi l-am rânduit; şi gând rău să nu pui în inima ta, că bun eşti tu înaintea mea. Sculaţi-vă devreme – când se luminează de ziuă să fiţi pe drum – şi duceţi-vă!“
11Iar David şi oamenii lui s'au sculat devreme ca să plece la drum şi să păzească pământul Filistenilor; iar Filistenii s'au dus la război împotriva lui Israel.