2Rg 14:16
pe care regele o va asculta, s'o mântuiască pe roaba sa din mâna omului care caută să mă nimicească, pe mine şi pe fiul meu, din moştenirea lui Dumnezeu“.
Ps 93
PSALMUL 93
Un psalm al lui David; pentru cea de a patra zi a săptămânii. a
1Domnul este Dumnezeul răzbunărilor;
Dumnezeul răzbunărilor a vorbit deschis.
2Înalţă-Te, Tu, Cel ce judeci pământul,
dă-le celor mândri ce li se cuvine.
3Până când păcătoşii, Doamne,
până când păcătoşii se vor făli?
4Până când vor rosti şi vor grăi nedreptate,
până când vor grăi ei, toţi cei ce lucrează fărădelegea?

5Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit
şi moştenirii Tale i-au adus dureri.
6Pe văduvă şi pe străin b i-au ucis
şi pe orfani i-au omorât.
7Şi au zis: „Domnul nu va vedea,
nici că va pricepe Dumnezeul lui Iacob“...
8Înţelegeţi dar voi, cei nemintoşi de prin popor,
iar voi, nebunilor, fiţi şi voi o dată înţelepţi!
9Cel ce-a sădit urechea, El oare nu aude?
Cel ce-a plăsmuit ochiul, El oare nu'nţelege?
10Cel care-i ceartă pe păgâni, oare nu-i va dojeni,
El, Cel care-l învaţă pe om să cunoască?
11Domnul cunoaşte gândurile oamenilor, anume că sunt deşarte.

12Fericit e omul pe care-l vei certa c, Doamne,
şi din legea Ta îl vei învăţa,
13ca să-i dai odihnă'n zile rele
până ce o groapă i se va săpa păcătosului.
14Căci Domnul nu Se va lepăda de poporul Său
şi moştenirea nu-Şi va părăsi-o
15până ce dreptatea se va întoarce la judecată
şi toţi cei drepţi cu inima Îi vor fi aproape.

16Cine se va ridica pentru mine împotriva răufăcătorilor,
sau cine va sta'mpreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea?
17Că dacă Domnul nu m'ar fi ajutat,
puţin i-ar fi lipsit sufletului meu să-şi afle sălaş în iad.
18De câte ori am zis: - Piciorul mi-a alunecat...,
mila Ta, Doamne, mi-a stat într'ajutor.

19Doamne, d după mulţimea durerilor din inima mea,
aşa au adus mângâierile Tale veselie'n sufletul meu. e
20Scaunul fărădelegii să nu aibă părtăşie cu Tine,
cel ce pe temeiul poruncii plăsmuieşte muncă silnică f;
21ei vor prinde'n vânătoare sufletul celui drept
şi sânge nevinovat vor osândi.

22Dar mie Domnul mi s'a făcut scăpare
şi Dumnezeul meu, ajutorul nădejdii mele.
23Iar lor le va plăti Domnul după a lor nelegiuire
şi după răutatea lor îi va face Domnul Dumnezeul nostru să piară vederii.