Tunsul oilor, ca orice recoltă, era prilej de serbare şi ospăţ.