Sfinţii Părinţi îl propun ca model nu pe David care a comis un dublu păcat (adulter şi omucidere), ci pe regele care şi-a recunoscut păcatul şi s'a căit. Acest act de căinţă îi va inspira celebrul Psalm 50.