Cronicarul putea fi şi grămătic, copist sau cel care ţinea evidenţele scriptice ale armatei.