Textul Ebraic are aici două cuvinte (Meteg-Haama) pe care nici un traducător nu le poate desluşi. Septuaginta foloseşte un derivat al verbului aforízo, care ar însemna „tribut“, dar cu un înţeles mai special: tributul pe care învingătorul îl pune deoparte, el fiind afierosit (destinat) Domnului.