2Rg 06:10
Şi n'a vrut David să aducă la sine chivotul legii Domnului, în cetatea lui David, ci l-a adus David în casa lui Obed-Edom Gateanul.
1Par 13
CAPITOLUL 13
Aducerea chivotului la Obed-Edom.
1David s'a sfătuit cu căpeteniile peste mii, cu căpeteniile peste sute şi cu fiecare căpetenie în parte.
2Şi a zis David către toată obştea lui Israel: „Dacă vouă vă stă la inimă şi dacă Domnul, Dumnezeul nostru, va face un pas înainte, să trimitem la ceilalţi fraţi ai noştri, cei rămaşi în toată ţara lui Israel, precum şi la preoţii şi leviţii care sunt cu ei prin cetăţile de pe moşiile lor, să se adune cu noi
3şi să strămutăm la noi chivotul Dumnezeului nostru; căci, din vremea lui Saul, nimeni n'a mai avut grija lui!“
4Şi toată obştea a zis că aşa să se facă: ceea ce s'a spus e bun în ochii întregului popor.
5Aşa că David a adunat întregul Israel, de la hotarele Egiptului până la intrarea Hamatului, ca să aducă de la Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu.
6Şi l-a adus David: tot Israelul s'a suit la Chiriat-Iearim – care se afla în Iuda – ca să aducă de acolo chivotul lui Dumnezeu, în faţa căruia se cheamă numele Domnului, Cel ce şade pe heruvimi.
7Şi au pus chivotul lui Dumnezeu într'un car nou din casa lui Aminadab; Uza şi fraţii săi a mânau carul.
8Iar David şi'ntregul Israel jucau cât puteau în faţa lui Dumnezeu, laolaltă cu cântăreţii din gură şi din alăute şi din harpe şi din timpane şi din ţimbale şi din trâmbiţe.
9Dar când au ajuns la aria lui Chidon, Uza şi-a întins mâna să sprijine chivotul, căci boii se poticniseră.
10Iar Domnul S'a mâniat pe Uza cu mare aprindere şi l-a lovit chiar acolo, din pricină că-şi întinsese mâna pe chivot; şi acolo a murit, în faţa lui Dumnezeu.
11Şi mult s'a întristat David pentru aceea că Domnul făcuse o astfel de ruptură b asupra lui Uza. Şi s'a numit locul acela Ruptura lui Uza, până'n ziua de azi.
12Şi'n ziua aceea s'a temut David de Domnul, zicând: „Cum voi aduce la mine chivotul lui Dumnezeu?“
13Şi n'a vrut David să aducă chivotul la el, în cetatea lui David, ci l-a abătut în casa lui Obed-Edom Gateanul.
14Şi a rămas chivotul lui Dumnezeu în casa lui Obed-Edom vreme de trei luni; iar Dumnezeu l-a binecuvântat pe Obed-Edom şi toată avuţia lui.