Teribilul eveniment era menit să demonstreze că chivotul legii, simbol al prezenţei lui Dumnezeu, este intangibil chiar şi în faţa bunelor intenţii ale unui laic. Totul pentru a consolida sentimentul sacralităţii. Cuvântul „ruptură“ (diakopé) are aici o arie semantică mult mai largă: adevărata „ruptură“ se produce în fiinţa lui David, anume în credinţa sa că Dumnezeu nu poate fi nedrept.